Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Tez Yazım Merkezi

tez yazım merkezi

Ankara Üniversitesi çatısı altında yüksek lisans eğitimi veren enstitülerden biri de 1983 yılında Adli Tıp Enstitüsü olarak kurulmuş olan Adli Bilimler Enstitüsü’dür. Kurumun temel amacı, Adli Tıp Kurumu Kanununun belirlemiş olduğu alanlarda lisansüstü eğitim vermek ve konu ile ilgili araştırma faaliyetlerini yürütmektir. Ayrıca alanda ekspertiz yapacak uzman ihtiyacını ve konu ile ilgili akademik çalışmaları yürütecek öğretim üyelerini yetiştirmek de Adli Bilimler Enstitüsünün temel amaçları arasında yer almaktadır. Kurum çatısı altında lisansüstü eğitim alacak öğrencilerin çağdaş, donanımlı, mesleki ahlaka sahip, evrensel değerleri korumak ve uygulamak konusunda hassas, sorumluluk sahibi profesyoneller olarak yetiştirmek kurumun üstlendiği misyonu ifade etmektedir. Adli bilimler alanında yapacağınız çalışmalarda tez yazım merkezi olarak firmamız destek vermektedir.

Adli Bilimler Enstitüsü Programları

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü 5 anabilim dalı ile hizmet vermektedir. Bunlar Kriminalistik, Adli Biyoloji, Adli Genetik, Adli Toksikoloji ve Adli Genetiktir. Fizik İncelemeler ve Kriminalistik alanında açılan yüksek lisans programına katılabilmek için fen ve mühendislik fakültelerinden, Jandarma Subay Okulundan ya da Polis Akademisi adli bölümünden mezun olma şartı aranmaktadır. Adli Biyoloji anabilim dalı Adli Tıp Kurumu Kanunu çerçevesinde eğitim vermektedir. Adli Toksikoloji anabilim dalında yüksek lisans eğitimi alabilmek için kimya ve biyoloji ile benzeri nitelikteki bir bölümden ya da eczacılık fakültesinden mezun olmak gereklidir. Üç adet laboratuvara sahip olan eğitim merkezinde çeşitli numunelerin toksikolojik analizleri gerçekleştirilmekte ve yüksek lisans tez çalışmaları yürütülmektedir. Adli psikoloji alanında yüksek lisans diplomasına sahip olmak isteyenlerin ise öncelikle psikoloji alanında lisans mezuniyetinin bulunması gereklidir.

Adli Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan tüm yüksek lisans programları, interaktif bilginin sürekliliğini ve güncelliğini sağlama vizyonuyla hizmet vermektedir. Bu alanda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde akademik işbirliği sağlanmaktadır. Eğitim programlarının içeriği, öğrencileri araştırma faaliyetlerine yöneltecek şekilde hazırlanmaktadır. Katılımcı ve aktif bir birey olarak adli bilimler alanında çağdaş uzmanlar arasında yer almak isteyenler için tez yazım merkezi olarak firmamız tez sürecini desteklemektedir.