Sanatta Yeterlilik Tez Yazım Merkezi

tezyazimmerkezi

Genellikle güzel sanatlar fakülteleri veya konservatuar birimlerinde lisans veya yüksek lisans bölümlerinden mezun olan öğrenciler sanatta yeterlilik amacıyla belirli bir eğitime tabi olmaktadırlar. Farklı şekillerde katıldıkları bu eğitim sonucunda herhangi bir sınav üzerinden veya bir sanat eseri üzerinden ya da farklı bir şekilde bilimsel bir eser oluşturma üzerinden başarı elde etmek zorundadırlar. Elde edilen bu başarı sonrasında bir nevi doktora ile aynı düzeyde bulunan bir derece kazanılmış olur. Bu sayede sanat eğitimini tamamlamış olan kişi bir nevi bilim dallarındaki doktora gibi sanat dalında ustalık ve uzmanlık kazanmış olacaktır.

Dünyanın birçok ülkesinde akademik çevreler tarafından kabul edildiği gibi ülkemizde de bu eğitim doktora ile eşdeğer bir şekilde görülmektedir. Fakat sanat bilim dalları diğer bilim dallarına göre farklı bir konumda görüldüğü için ayrı isimler ile anılan bir eğitim olarak kabul edilmiştir. Öğrencilerin bu bölümde eğitimlerini tamamlaması ve uzmanlıklarını alabilmeleri için yüksek lisans eğitimi sonrasında bir sanat eseri ortaya koymaları veya bir sahne çalışması ya da sanat çalışması üzerinde yaratıcı amaçlı bir uygulama gerçekleştirmeleri gerekir.tezyazimmerkezi

Sanatta Yeterlilik Tezi Nasıl Hazırlanır?

Üniversite sanat anabilim dallarında eğitim verilmesi koşulu sonrasında bazı üniversitelerde sanatta yeterlilik programları açılarak, program içeriğinde öncelikle ders programı sonrasında tez çalışmaları ve sahne çalışmaları gibi uygulamalar talep edilir. Yüksek lisans sonrasında 4 yıl ve lisans eğitimleri sonrasında 5 yıl gibi bir süre alan bu eğitimleri tamamlayan kişilerin son aşamada yeterli düzeyde bir tez çalışması hazırlaması gerekir.

Eğitim süresi boyunca danışman ile birlikte çalışmalarını sürdüren öğrenciler, bu tez çalışmasına ulaşmak için çok önemli bir konuyu incelemesi ve gerçekten sanata çok faydalı olacak bir şekilde araştırma gerçekleştirmesi gerekir. Bu araştırma sonrasında tez çalışmasının nihai bir sonuca ulaşması için kaynakların kullanılması, yorum ve çalışmaların yapılması ve çalışmaların uygulama üzerine aktarılması gibi noktalarda bulunmaktadır. Bu nedenle tez çalışması için profesyonel destek almak isteyen ve akademik nitelikte bir sonuç elde etmek isteyen tüm öğrenciler tez yazım merkezi olarak firmamız üzerinden destek alabilmektedir.